دبی سلام

دیدنی ها دبی

سیاره سبز دبی

سیاره سبز دبی   امارات از کشورهای عربی است که در حاشیه خلیج فارس و نزدیکی ایران قرار گرفته که چند سالی است که در بین گردشگران و مسافران سراسر دنیا تبدیل به یکی از ادامه مطلب