دبی سلام

جزایر دبی

معرفی جزیره های دبی

معرفی جزیره های دبی از اصلی ترین جاذبه های دبی و امارات جزیره های دبی هستند. جزیره نخل دبی که ساخته دست بشر و یک جزیره مصنوعی است در چند سال اخیر توانسته تا تعداد ادامه مطلب